El màster en Criminologia i Execució Penal s'imparteix des de fa 26 anys, i actualment és un màster oficial i interuniversitari (Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Oberta de Catalunya).

En un any els estudiants aprofundiran en les bases teòriques i empíriques de la criminologia, del funcionament del sistema penal i de l'execució de les sancions penals, i adquiriran coneixements metodològics específics per dur a terme recerques empíriques en l'àmbit de la criminologia.

Preu

  • Estudiants UE: 2.906,4 €
  • Estudiants no UE: 5.749,8 €

Calendari

De setembre a juny, Horari Presencial de tarda, de dilluns a divendres entre les 16.00 i les 20.00 hores

Durada

1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)

Idioma

Castellà i anglès

Places

35

Modalitat

Investigació

Doctorat de la UPF al qual dóna accés

Doctorat en Dret