Es recomana que la documentació per a la matrícula es presenti amb signatura electrònica amb certificat digital (codi segur de verificació, codis QR, etc) que la teva universitat et pugui facilitar, enviant-la a [email protected], com a màxim fins al 15 de setembre. Tenir el títol o certificat acadèmic amb validesa digital no t'eximeix del tràmit de legalització o postil·la de la Haia, si s'ecau. 

Si no és possible entregar la documentació en aquest format, caldrà que presentis els originals i còpies entre el 14 i 15 de setembre, d'11.00 a 13.30 hores, a la Secretaria de la Facultat de Dret [despatx 40.059].

La matrícula als programes de Màster es realitzarà del 16 al 20 de setembre 2020 i es podrà fer en línia a través del següent link: matricula.upf.edu

Trobaràs més informació a: Matrícula Màster 2020-2021