• Anthony Bottoms: Professor emèrit de Criminologia de la Universitat de Cambridge
 • Lynn Chancer: Catedràtica de Criminologia, Universitat de Nova York
 • Tom Daems: Professor de Criminologia de la Universitat de Leuven
 • David Downes: Professor emèrit d'Administració Social a la London School of Economics
 • Carolyn Hoyle: Catedràtica de Criminologia a la Universitat d'Oxford
 • Ian Loader: Catedràtic de Criminologia de la Universitat d'Oxford i Director del Centre de Criminologia de la Universitat d'Oxford
 • Shadd Maruna: Professor de Criminologia de la Universitat de Queen's, Belfast
 • Peter Raynor: Professor de Criminologia i Justícia Criminal de la Universitat de Swansea, Gales
 • Sonja Snacken: Professora de Criminologia, Penologia i Sociologia del dret de la Universitat de Brussel·les i President del Consell de Cooperació Penològica del Consell d'Europa
 • René Van Swaaningen: Professor de Criminologia Comparada de la Universitat de Rotterdam.
 • Michael Tonry: Professor de Dret i Polítiques Públiques de la Universitat de Minessota.
 • Lucia Zedner: Professora d'Oxford i membre del Centre for Criminology, Universitat d'Oxford.