qualitat_master_cinema_petit_ca     Data d'implantació de l'estudi: 18/10/2010                                           

     Codi RUCT: 4310819

     Data de verificació del pla d'estudis: 01/06/2009