Pla d'Estudis

L'estructura del Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis està formada per les matèries següents:

Activitats formatives obligatòries (35 crèdits ECTS)

Assignatura Crèdits ECTS
Història Crítica de les Metodologies d'Investigació en el Cinema i en l'Audiovisual I 5
Història Crítica de les Metodologies d'Investigació en el Cinema i en l'Audiovisual II 5
Estètica del Cinema Contemporani  5
Treball de Recerca 20
Els alumnes que fan el màster en dos anys només n’han de matricular dues com a mínim. Es recomana que siguin les dues assignatures d’Història Crítica de les Metodologies.    

Assignatures optatives (25 crèdits ECTS)

Assignatura Crèdits ECTS
Iconografia del Cinema 5
Cinemes del Real 5
Hollywood des dels Star Studies 5
Cinema i Televisió: Nous Imaginaris i Fronteres de la Ficció 5
Els Gèneres en el Cinema Contemporani   5
Cruïlles Contemporànies entre Cinema, televisió i Còmic 5
El Pensament de les Imatges: L'assaig Audiovisual    5
Tendències del Cinema Digital    5
El Cinema en les Sales d'Exposició 5
Cinema, Teatre i Literatura 5
S’han de fer un mínim de 25 crèdits optatius, sense haver de seguir un itinerari concret.