Soc Professora Agregada al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on imparteixo classes de grau i màster de lingüística, semàntica, pragmàtica i gramàtica anglesa. Abans, vaig ser investigadora postdoctoral a la UPF (a través del programa ‘Juan de la Cierva’) i a la UAB, i vaig obtenir el doctorat a la Universitat de Pennsylvania el 2009. Vaig fer dues estades de recerca a la Universitat de Califòrnia a San Diego el 2015 i el 2016. 

M’interessa la pragmàtica i la semàntica, tant teòrica com experimental. Més concretament, he centrat la meva recerca en els següents temes: l’estructura informativa i discursiva, l’anàlisi del significat que no està basat en condicions de veritat i la interpretació i producció de formes anafòriques. Actualment treballo en el projecte EXPEDIS. Soc membre del grup de recerca consolidat Grup de Lingüística Formal (GLIF) i la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING).

 

Alguns treballs recents:

Silvio Cruschina & Laia Mayol (2022). "The Realization of Information Focus in Catalan". Languages 7(4).

Laia Mayol (2021). "Which factors affect the production of Overt pronouns in Catalan?" Talk at the 51st Linguistics Symposium on Romance Languages (LSRL 51)  [Slides]

Andreas Trotzke and Laia Mayol (2021). " Catalan focus markers as discourse particles". Journal of Linguistics. First View. doi: 10.1017/S0022226720000481

Lisa Brunetti, Laia Mayol and Xavier Villalba (2020). "Anaphoric distance, monotonicity, and word order choices in Catalan". Discourse Processes.

Laia Mayol and Enric Vallduví (2020) "Utterances with themes as strategies to address a broad Question Under Discussion". Sinn und Bedeutung.

Matthijs Westera, Jacopo Amidei and Laia Mayol (2020) "Similarity or deeper understanding?
Analyzing the TED-Q dataset of evoked questions
." COLING.

Elena Castroviejo and Laia Mayol (2020). "Why premise questions?". Sinn un Bedeutung.

Matthijs Westera, Laia Mayol and Hannah Rohde (2020). "TED-Q: TED Talks and the Questions they Evoke". LREC.

Laia Mayol (2020) "What are themes for?". Invited talk at ConSOLE 28. Barcelona. January 2020.

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

[email protected]

ORCIDGoogle Scholar