Soc Professora Agregada al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on imparteixo classes de grau i màster de lingüística, semàntica, pragmàtica i gramàtica anglesa. Abans, vaig ser investigadora postdoctoral a la UPF (a través del programa ‘Juan de la Cierva’) i a la UAB, i vaig obtenir el doctorat a la Universitat de Pennsylvania el 2009. Vaig fer dues estades de recerca a la Universitat de Califòrnia a San Diego el 2015 i el 2016. 

M’interessa la pragmàtica i la semàntica, tant teòrica com experimental. Més concretament, he centrat la meva recerca en els següents temes: l’estructura informativa i discursiva, l’anàlisi del significat que no està basat en condicions de veritat i la interpretació i producció de formes anafòriques. Actualment treballo en el projecte EXPEDIS. Soc membre del grup de recerca consolidat Grup de Lingüística Formal (GLIF) i la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-LING).

 

Alguns treballs recents:

Liao, Xixian & Boleda, Gemma & Rohde, Hannah & Mayol, Laia. 2024. Comparing models of pronoun production and interpretation via observational and experimental evidence. Glossa: a journal of general linguistics 9(1), 1–46.

Elena Castroviejo & Laia Mayol (2024). "Premise conditionals are echoic thematic conditionals". Journal of Pragmatics 225.

Silvio Cruschina & Laia Mayol (2022). "The Realization of Information Focus in Catalan". Languages 7(4).

 

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

[email protected]

ORCIDGoogle Scholar