UPF Knowledge és un portal que té per objectiu la transferència del coneixement que genera la UPF a la societat.

D’una banda, crea una infraestructura editorial que impulsa la publicació de monografies en diferents col·leccions relacionades amb la recerca, la docència, l´alta divulgació, l'assaig, la cultura o les publicacions institucionals. Pensant, també,  en donar suport a les polítiques d’implementació de la ciència oberta i impulsant l'edició en català.

De l’altre és un aparador per divulgar la transmissió del coneixement  (o alta divulgació) ja sigui de llibres, articles o investigacions recents, mitjançant breus notes entenedores, podcasts o videos que es fan a la UPF.

Darrere la iniciativa es va crear un Consell Assessor amb les funcions de contribuir a definir l’estratègia d’aquesta plataforma de la UPF envers la societat; proposar les línies editorials en el cas de publicacions de la Universitat; dur a terme el seguiment i avaluació de les publicacions, i els seus resultats.

Contacte: [email protected]