A la Col·lecció Univers(al)itat es publiquen obres que reflecteixin l'activitat institucional i actes singulars de la UPF.

Llibres publicats