A la col·lecció Saber es publiquen treballs d’alta divulgació en llengua catalana. Es tracta d´una col·lecció tancada, amb els títols programats i encarregats a especialistes tant de la UPF com d’altres universitats. L’objectiu és que aquesta col·lecció esdevingui una eina efectiva de transferència del coneixement i que, alhora, contribueixi a projectar de manera significativa la UPF cap a la societat. Es compon de dues sèries diferents:

  • La sèrie “Una breu introducció”, pensada per a síntesis breus, amb una redacció molt clara i atractiva, sobre qüestions essencials dels diversos àmbits del coneixement científic, des de temes clàssics fins a temes de gran actualitat, seguint la pauta de les col·leccions “Que sais-je?” (Presses Universitaires de France) o “A Short Introduction” (Oxford). Inicialment es farà una programació de deu títols, que s’aniran publicant a raó d’un mínim de tres per any.
  • La sèrie “Planetary Wellbeing”, pensada per a obres que ofereixin una mirada àmplia i diversa, científica i humanista sobre temes relacionats amb el benestar planetari. Inicialment es farà una programació de deu títols, que s’aniran publicant a raó d’un mínim de tres per any

Llibres publicats