El Grup de Recerca sobre Joventut, Societat i Comunicació (JOVIS.Com) és un grup de recerca interdisciplinari i interuniversitari. El seu precedent, el Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat, va ser creat a la Universitat de Lleida (UdL) en 1998, amb l'objectiu de promoure les activitats de recerca i transferència en l'àmbit de la joventut. Des de 2017 el grup té la seva seu en el Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), encara que en el mateix participen també investigadors d'unes altres universitats catalanes i internacionals.

El grup de recerca Jovis.com és part de UNIC (Communication Research Unit), grup de recerca consolidat per la AGAUR (Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca - Generalitat de Catalunya), amb una nota de 9.81 de 10.

Jovis.com pretén intervenir en la recerca acadèmica mitjançant la sistematització del coneixement sobre la joventut i les polítiques públiques i educatives a través del reforç de la transferència de coneixement acadèmic al sector públic, així com al món educatiu. El grup ha tingut un impacte social important per mitjà de la recerca aplicada i implicada, a més de l'impacte en la internacionalització de la ciència.

Els membres del grup tenen experiència en l'assessorament en polítiques de joventut per a administracions i per al tercer sector social. La seva multidisciplinarietat (comunicació, antropologia, educació, ciències polítiques, sociologia, geografia, economia i dret) és un factor important en la construcció de projectes, on es busca generar recerques per i per a la societat. Així, el grup està constituït per investigadors de diverses universitats del territori i participa a més de projectes internacionals on les sinergies amb institucions estrangeres consoliden encara més el compromís i impacte dels esforços que el grup realitza.

JOVIS.com ha participat en nombrosos projectes de recerca, nacionals i internacionals. En els últims anys podem destacar la nostra participació en projectes nacionals,  projectes europeus (SAHWA, CRIC, MYPLACE), projectes autonòmics i un projecte RecerCaixa. (veure apartat de projectes) En l'actualitat Jovis.com coordina altres 3 importants projectes europeus (TRANSGANG, SLYMS, CHIEF), i 2 projectes autonòmics (GARJUCAT, MICROFEMINISMES). També coordina la Xarxa d'Excel·lència sobre Joventut i Societat (REJS).

El grup ha signat contractes de recerca i consultoria amb organitzacions governamentals i no governamentals (EACEA, Clacso, Injuve, Observatori Català de la Joventut, Ajuntament de Barcelona, ​​Ajuntament de Lleida, Taula del Tercer Sector, etc). També ha impulsat activitats de transferència, com els Fòrums Estudis sobre la Joventut, el Màster Interuniversitari en Joventut i Societat i el Grup de Treball sobre Infància i Joventuts del Consell Llatinoamericà de Ciències Socials (CLACSO).

Línies de recerca

 

1.Teoria, història i epistemologia

En aquesta línia treballem per la comprensió de les bases teòriques i històriques del concepte de ‘joventut’. L'objectiu és donar continuïtat a les perspectives teòric-metodològiques aplicades en la recerca del grup ja realitzada i en curs.

2. Política pública, educació i mercat laboral

Un dels desafiaments més importants que han d'enfrontar les societats contemporànies és oferir als joves oportunitats perquè puguin planificar el seu futur. Tenint en compte que les característiques socials i econòmiques varien considerablement en dimensió i naturalesa en diferents països i regions, les polítiques econòmiques i laborals que s'apliquen han de respondre a aquesta diversitat. Analitzar els seus impactes és una bona eina per a millorar la seva efectivitat. A més, la confluència de la globalització i l'actual crisi econòmica ha revelat la creixent desigualtat d'uns certs grups, inclosos els joves. La quantificació i identificació de les desigualtats hauria de permetre implementar mesures d'acció positiva o corregir les desigualtats com a factors de creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu (Consell Europeu, 30 de novembre de 2009)

3. Joves transnacionals: identitats, diàspores i agències juvenils.

La mobilitat en el segle XXI requereix que estiguem atents a la forma adoptada per les cultures juvenils en diferents àrees geogràfiques i culturals. La recepció dels artefactes culturals globals i el canvi social en si no adopten les mateixes formes. Les diàspores polítiques, econòmiques i socials estan liderades per poblacions considerades en el grup d'edat juvenil. Davant aquests fenòmens, els joves exploren estratègies per a enfrontar els desafiaments del món que els envolten.

4. Cultures juvenils, participació política i movimients socials.

En aquesta línia de recerca s'inclouen tots els projectes de recerca en els quals els joves són els protagonistes de noves maneres d'entendre la política i com això es manifesta en els moviments socials contemporanis. Continuant amb la tradició antropològica dels estudis sobre la joventut, ens centrem en les formes de sociabilitat juvenil i la forma en què es manifesta en la forma de les cultures juvenils.

5. Comunicació digital i habilitats de mitjans

Aquesta línia de recerca, se centra en els usos de les noves tecnologies digitals i l'alfabetització mediàtica, així com en l'educomunicació pel canvi social i l'ús de metodologies audiovisuals per a reducció de les desigualtats.