Marta Santos

martasantos

Marta Santos (Museu d'Arqueologia de Catalunya- Empúries)

Directora tècnica del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)- Empúries. Els seus treballs d'investigació focalitzen l'interés en l'estudi de les produccions ceràmiques d'origen grec i en l'anàlisi de les dinàmiques comercials i els processos de contacte cultural que s'estableixen en les colònies gregues de la Mediterrània occidental.