Beques de Col·laboració amb el Programa de Mentoria

Programa de Mentoria en dues modalitats: Mentoria en Llengua Catalana i Castellana i Mentoria en Llengua Anglesa.

Les beques s’adrecen a tots els estudiants que en el curs acadèmic 2022-23 estiguin  matriculats en un dels dos darrers cursos del Grau en Humanitats, en el darrer curs del Grau en Estudis Globals o en algun màster oficial o doctorat del Departament d'Humanitats la UPF.

Bases de la convocatòria. Curs 2022-2023
Llista estudiants presentats
Resolució comissió de selecció (pendent de signatura)
Resolució degà

La Facultat d’Humanitats posa a la vostra disposició un Programa de Mentoria en dues modalitats: Mentoria d'Escriptura Acadèmica en Llengua Catalana i Castellana i Mentoria de Lectura i Escriptura en Llengua Anglesa.

Se'n poden beneficiar tots els estudiants del Grau en Humanitats i del Grau en Estudis Globals que desitgin millorar la seva expressió escrita (redacció i ús normatiu de les llengües catalana i castellana), el seu coneixement de la llengua anglesa per a usos acadèmics o el seu ús de les convencions ortotipogràfiques i de referència bibliogràfica en els treballs acadèmics (especialment davant l’elaboració del TFG). 

Les adreces per apuntar-vos a les diferents modalitats són: