Beques de Col·laboració amb el Programa de Mentoria

Programa de Mentoria en dues modalitats: Mentoria en Llengua Catalana i Castellana i Mentoria en Llengua Anglesa.

Les beques s’adrecen a tots els estudiants que en el curs acadèmic 2023-24 estiguin  matriculats en un dels dos darrers cursos del Grau en Humanitats, en el darrer curs del Grau en Estudis Globals o en algun màster oficial o doctorat del Departament d'Humanitats la UPF. Pel que fa als estudiants de doctorat, queden exclosos el PDI en formació que, en el moment de la resolució de la convocatòria del Programa de Mentoria, tinguin un contracte predoctoral amb la UPF.

Bases de la convocatòria. Curs 2023-2024
Llista estudiants presentats:

Cognoms Nom
Aixut Lopez Laura
Bel Massana Alexandre
Bragós i Tost Maria de la Roca
Cano Brianna
Esbrí Castell Joan
Fernández Pérez Marcos
García Caballero Max
Imperial Esteban Celia
Köstner Martino Juan Luis
Mayoral Atienza Carla Sudha
Prat Cortés Anna
Sanz Ripollés Gemma
Serrano Jiménez Marta
Susín Castán  Elvira 
Vinyoles Català Ferran
Virmond Juk Rayman Aluy


Resolució comissió de selecció
Resolució degana

La Facultat d’Humanitats posa a la vostra disposició un Programa de Mentoria en dues modalitats: Mentoria d'Escriptura Acadèmica en Llengua Catalana i Castellana i Mentoria de Lectura i Escriptura en Llengua Anglesa.

Se'n poden beneficiar tots els estudiants del Grau en Humanitats i del Grau en Estudis Globals que desitgin millorar la seva expressió escrita (redacció i ús normatiu de les llengües catalana i castellana), el seu coneixement de la llengua anglesa per a usos acadèmics o el seu ús de les convencions ortotipogràfiques i de referència bibliogràfica en els treballs acadèmics (especialment davant l’elaboració del TFG). 

Les adreces per apuntar-vos a les diferents modalitats són: