Calendari electoral

En data 20 d’abril del 2022 es convoquen eleccions per escollir director o directora pel Departament d’Humanitats. A aquests efectes, el calendari electoral:

  • Convocatòria: 20 d’abril del 2022
  • Últim dia de presentació de candidatures: 2 de maig del 2022
  • Proclamació provisional de candidats: 3 de maig del 2022
  • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 6 de maig del 2022
  • Proclamació definitiva de candidats: 9 de maig del 2022
  • Campanya electoral: del 9 al 15 de maig del 2022
  • Reunió del Consell del Departament: del 16 al 20 de maig del 2022
  • Proclamació provisional de candidats electes: 23 de maig del 2022
  • Últim dia de reclamacions de candidats electes: 26 de maig del 2022
  • Proclamació definitiva de candidat electe: 27 de maig del 2022

 

27/05/2022 Proclamació definitiva de candidat electe

23/05/2022 Proclamació provisional de candidat electe

09/05/2022 Proclamació definitiva de candidats

03/05/2022 Proclamació provisional de candidat

 

Registre de candidatura

 

Les candidatures es presentaran davant del Registre General de la UPF (edifici Mercè) presencialment segons els horaris que s'indiquen. També podeu fer arribar les vostres sol·licituds mitjançant la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la UPF, juntament amb la butlleta de candidatura signada electrònicament.