Bases de dades vinculades a investigadors i projectes de recerca d’Humanitats. Aquestes bases de dades reflecteixen l’aposta de les Humanitats per la digitalització i les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

Death on the Nile

Base de dades d'etiquetes de mòmies fruit del projecte Death on the Nile. Té com a objectiu construir un catàleg digital d'aquest tipus de documents de l'Antiguitat, la funció dels quals era identificar els cadàvers que viatjaven als centres de momificació i després de tornada al lloc on tenien lloc els ritus funeraris del difunt

DVCTVS

Catàleg digital de les col·leccions papiràcees catalanes i espanyoles: la col·lecció de l'Abadia de Montserrat, la col·lecció Palau-Ribes, propietat de la Compañía de Jesús a Catalunya, i la de la Fundació Pastor de Madrid. Inclou dades materials i bibliogràfiques dels fons de les mateixes, a més de fotografies dels documents ja publicats

Francisco Fernández Buey: Biblioteca Virtual

Portal que recull assaigs i articles d'opinió publicats a diferents webs d'internet, una relació bibliogràfica i material audiovisual del professor Francisco Fernández Buey

La construcció de l'Estat a Amèrica Llatina

Arxiu obert que ofereix documents fruit del treball de recerca realitzat durant els anys 2009-2014 per part dels membres del projecte ERC/UPF State Building in Latin America Project

Panikkariana

Base de dades bibliogràfica sobre Raimon Panikkar desenvolupada pel Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas de la Universitat Pompeu Fabra
Philobiblon

Base de dades biobibliogràfica sobre textos antics escrits en diverses llengües romàniques en la península Ibèrica en l'edat mitjana i inicis del Renaixement, informació accessible lliurement a través d'Internet.