Back projecte Dipu

Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica i disseny d'una avaluació de l'impacte del programa"

Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica i disseny d'una avaluació de l'impacte del programa"

Principal researchers

Joan Benach

Researchers

Andrés Peralta
Diputació de Barcelona