Back iermb2

Estudi sobre la qualitat del treball, precarietat laboral i salut i qualitat de vida a la ciutat de Barcelona

Estudi sobre la qualitat del treball, precarietat laboral i salut i qualitat de vida a la ciutat de Barcelona

Principal researchers

Joan Benach

Researchers

Paco Belvis
Mireia Julià
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona