Back iermb1

Estudi sobre les condicions d'ocupació i precarietat laboral en relació a la salut i les condicions de vida, i la seva vinculació amb la mesura de Renda Municipal d'Emergència

Estudi sobre les condicions d'ocupació i precarietat laboral en relació a la salut i les condicions de vida, i la seva vinculació amb la mesura de Renda Municipal d'Emergència

Principal researchers

Joan Benach

Researchers

Paco Belvis
Mireia Julià
Javier Pardo
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona