Àrea de Gestió Econòmica i de Recursos Humans

Responsable

Sergio Casas
T. 93 542 12 91  
[email protected]


Equip

Roser Clavero
T. 93 542 11 21  
[email protected] 

Mª José Díez
T. 93 542 28 75  
[email protected]

Sílvia Pérez
T. 93 542 23 94  
[email protected]

Yolanda Porro
T. 93 542 25 86  
[email protected]
 

Adreça 

Edifici Born
Passeig Pujades, 1, 5a pl.
08003 Barcelona
Despatx 19.507  

Contacte 

Telèfon: (+34) 93 542 25 76 
Fax: (+34) 93 542 15 41
C/e: 
[email protected]
C/e: Recursos Humans, [email protected]
C/e: Prevenció de Riscos Laborals: [email protected]