Òrgans de govern 

La direcció, administració, gestió i representació de la Fundació UPF correspon als òrgans de govern següents:

 

Patronat

Membres nats

Eulàlia de Nadal Clanchet, rectora de la UPF i presidenta del Patronat
Montserrat Vendrell Rius, presidenta del Consell Social de la UPF i vicepresidenta del Patronat
Oriol Escardíbul Ferrà, gerent de la UPF
 

Vocals

MEMBRES DESIGNATS PEL CONSELL DE GOVERN DE LA UPF
Pablo Pareja Alcaraz, vicerector de Personal Docent i Investigador
Eva Pujadas Capdevila, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat
Sergi Torner Castells, vicerector de Planificació Acadèmica i Alumnes
Cristina Pujadas Corbi, vicerectora de Recerca
Raquel Bouso Garcia, vicerectora de Cultura i Comunicació
Vanesa Daza Fernández, vicerectora de Transferència del Coneixement
Eulàlia Solé Tomàs, cap del Gabinet del Rector
Enric Vallduví Botet, Secretari General
 

MEMBRES DESIGNATS PEL CONSELL SOCIAL DE LA UPF
Carles Castells Oliveres
Pere Duran Trilla
Maite Poyos Peralta
Mariona Xicoy Cruells

 

Secretari (no patró)

Sergio Casas García

 

Direcció

Anaís Tarragó, directora general