Òrgans de govern 

La direcció, administració, gestió i representació de la Fundació UPF correspon als òrgans de govern següents:

 

Patronat

Membres nats

Oriol Amat i Salas, rector de la UPF i president del Patronat
Montserrat Vendrell Rius, presidenta del Consell Social de la UPF i vicepresidenta del Patronat
Oriol Escardíbul Ferrà, gerent de la UPF
 

Vocals

MEMBRES DESIGNATS PEL CONSELL DE GOVERN DE LA UPF
José Manuel Jiménez Morales, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació
Eulàlia de Nadal Clanchet vicerectora de Transferència del Coneixement
Ester Oliveras Sobrevias, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat
Pablo Pareja Alcaraz, vicerector adjunt al rector i de Professorat i de Relacions amb la Comunitat
David Sancho Reyes, vicerector adjunt al rector i d'Organització i Grup UF
Sergi Torner Castells, vicerector d'Ordenació Acadèmica
Eulàlia Solé Tomàs, cap del Gabinet del Rector
Pere Torra Pla, Secretari General
 

MEMBRES DESIGNATS PEL CONSELL SOCIAL DE LA UPF
Carles Castells Oliveres
Salvador Garcia Ruiz
Maite Poyos Peralta
Mariona Xicoy Cruells

 

Secretari (no patró)

Sergio Casas García

 

Direcció

Jaume Badia Pujol, director general 
Anaís Tarragó, directora general adjunta