Òrgans de govern 

La direcció, administració, gestió i representació de la Fundació UPF correspon als òrgans de govern següents:

 

Patronat

Membres nats

President: 
Jaume Casals i Pons, rector de la UPF

Vicepresidenta: 
Montserrat Vendrell Rius, presidenta del Consell Social de la UPF

Director general: 
Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF

Vocals

Josep M. Castellà Lidon
Carles Castells Oliveres
Mònica Figueras Maz
Salvador Garcia Ruiz
Cristina Gelpí Arroyo 

Àngels Ingla Mas
Josep Lluís Martí Mármol
Maite Poyos Peralta

Pere Torra Pla
Pelegrí Viader Canals
Ramon Villanova Fortuny
Mariona Xicoy Cruells

 

Secretari (no patró)

Sergio Casas García

 

Direcció

Director general: 
Jaume Badia Pujol  

Directora general adjunta:
Anaís Tarragó