El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya promou una campanya de cribratges a totes les universitats. Per aquest motiu, a partir del 26 d'abril, i en diversos campus de la Universitat, es duran a terme cribratges de covid-19. Les proves es faran sense cost a tots els membres de la comunitat universitària i dels centres adscrits que ho desitgin -estudiants, PAS i PDI- i el personal de les empreses que presten servei als campus-, sempre i quan siguin asimptomàtics i no hagin estat vacunats. Els tests serveixen per detectar casos asimptomàtics de covid-19 o determinar si la persona ha passat ja la malaltia, i es realitzaran als següents campus:

 • Campus de la Ciutadella, en els punts habilitats a la Sala d'Exposicions (davant de l'auditori del campus)
  • Dilluns 26 d'abril, de 8.30 a 14.00 hores
  • Dimarts 27 d'abril, de 8.30 a 18.00 hores
  • Dimecres 28 d'abril, de 8.30 a 14.00 hores
  • Dijous 29 d'abril, de 8.30 a 18.00 hores
 • Campus del Poblenou, en els punts habilitats al vestíbul de l'auditori del campus
  • Divendres 30 d'abril, de 8.30 a 14.00 hores
  • Dilluns 3 de maig, de 8.30 a 14.00 hores
  • Dimarts 4 de maig, de 8.30 a 18.00 hores

FAQs sobre el cribratge FAQs sobre el cribratge