Coronavirus

Resolució del rector per a la supressió del pla de contingència contra la Còvid 19

Llegir el document

Informació sobre el coronavirus (COVID-19)

Entrar

Seguiment a la UPF

Des del primer moment, la UPF està fent un seguiment constant de l’evolució del brot de coronavirus SARS-Cov-2 i seguint escrupolosament les indicacions de les autoritats sanitàries.

Comissió de seguiment

​El 27 de febrer de 2020 es va constituir un grup de seguiment a la UPF, amb motiu dels primers episodis de covid-19 a Barcelona.

Inicialment, estava presidida per Ramon Villanova, vicerector per a projectes per a la comunitat universitària, i Jaume Badia, gerent de la UPF. També en formaven part Cristina Gelpí, vicerectora per a projectes de docència; Isabel Valverde, vicerectora per a projectes per a la internacionalització; Pablo Pareja, vicerector per a projectes de professorat; Àngels Ingla, cap de gabinet del rectorat; Rosa Maria Pujante, vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització; Manel Giménez, vicegerent de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni; Coro Pozuelo, vicegerent de l'Àrea de Docència; Sara López, cap del Servei de Relacions Internacionals, Cristina Oliva, directora del campus de la Ciutadella; Rosa Olivé, cap de secretaria de l'UGA de Ciències de la Salut i de la Vida; i Sergi Jarque, cap de l’Oficina de Prevensió de Riscos Laborals i Promoció de la Salut.

A partir del 4 de juny del 2021, la comissió de seguiment la formava:

David Sancho, vicerector Adjunt al rector, i Jaume Badia, gerent de la UPF, com a presidents. També en formen part Sergi Torner, vicerector d'Ordenació Acadèmica; Pablo Pareja, vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat; Àngels Ingla, cap de gabinet del rectorat; Anna Espunya, responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge; Rosa Maria Pujante, vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització; Manel Giménez, vicegerent de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni; Coro Pozuelo, vicegerent de l'Àrea de Docència; Sara López, cap del Servei de Relacions Internacionals, Cristina Oliva, directora del campus de la Ciutadella; Rosa Olivé, cap de secretaria de l'UGA de Ciències de la Salut i de la Vida; i Sergi Jarque, cap de l’Oficina de Prevensió de Riscos Laborals i Promoció de la Salut.

Actualment, està formada per:

David Sancho, vicerector Adjunt al rector, i Oriol Escardíbul, gerent de la UPF, com a presidents. També en formen part Sergi Torner, vicerector d'Ordenació Acadèmica; Pablo Pareja, vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat; Eulàlia Solé, cap de gabinet del rectorat; Anna Espunya, responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge; Rosa Maria Pujante, vicegerent de l'Àrea de Recursos Humans i Organització; Manel Giménez, vicegerent de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni; Coro Pozuelo, vicegerent de l'Àrea de Docència; Sara López, cap del Servei de Relacions Internacionals, Cristina Oliva, directora del campus de la Ciutadella; Rosa Olivé, cap de secretaria de l'UGA de Ciències de la Salut i de la Vida; i Sergi Jarque, cap de l’Oficina de Prevensió de Riscos Laborals i Promoció de la Salut.

El grup de seguiment té com a objectiu centralitzar tota la informació, comunicació i gestió de qualsevol esdeveniment que estigui relacionat amb l’evolució de l'epidèmia.

El curs 2021-2022 ha començat amb plena presencialitat de la docència, llevat de casos excepcionals, per a tots els estudiants de grau. La UPF ha programat el curs amb la flexibilitat necessària per poder reaccionar i complir en tot moment les normes que fixin les autoritats sanitàries atenent a l'evolució de la pandèmia. 

Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE):
CAU - 93 542 22 28

 Servei d'Atenció Telefònica (SAT):
 93 542 20 00