[Aquest contingut és un extracte de la instrucció Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment –  revisió sobre la vigència (Referència: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022)]

 

Els casos confirmats o sospitosos i els contactes estrets –que hagin rebut la pauta completa o només alguna dosi de vacuna o cap– de casos confirmats –per primera infecció o per reinfecció– s’han de notificar a la UPF. Aquesta notificació té una especial rellevància quan es tracta d’un cas sospitós de reinfecció o de primera infecció quan té la pauta completa de vacunació. 

Sóc un cas confirmat o sospitós de covid-19 

1. Envia un missatge des de la teva bústia de correu electrònic de la UPF a la bústia de la secretaria dels teus estudis, o bé fes un CAU. En el cas dels estudiants internacionals el missatge s’ha d’enviar a l’Oficina de Mobilitat i Acollida ([email protected]). En tots dos casos s’hi han de fer constar les dades següents: 

  • Assumpte: “Notificació de cas confirmat” o bé “Notificació de cas confirmat de reinfecció” o bé “Notificació de cas sospitós” o bé “Notificació de cas sospitós de reinfecció” o bé “Notificació de contacte estret d’un cas confirmat”, segons correspongui.
  • Cos del missatge: 
  1. Nom i cognoms. 
  2. Col·lectiu: estudiant de grau (indiqueu els estudis), estudiant de postgrau (indiqueu els estudis), segons correspongui.
  3. Data en què la persona va ser coneixedora de la situació o va ser diagnosticada. 
  4. Tipus de situació: cas confirmat, cas confirmat de reinfecció, cas sospitós, cas sospitós de reinfecció o contacte estret d’un cas, segons correspongui. 

Aquest missatge s’ha d’enviar amb còpia a la bústia de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut ([email protected]), de la qual rebran informació rellevant per a l’aïllament o la quarantena. 

Quan informis d’una situació d’aïllament preventiu domiciliari per ser cas confirmat, o bé de quarantena per ser contacte estret d’un cas confirmat, hauràs de trametre, a més, la declaració responsable corresponent (Registres 1 i 2 de la instrucció per Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment, respectivament), a la bústia de la secretaria dels teus estudis, o a l’Oficina de Mobilitat i Acollida, en cas de ser estudiant internacional. 

2. Alerta els teus contactes estrets, tant si són de la UPF com si són de fora de la Universitat. 

Es considera contacte estret la persona que ha estat en el mateix lloc que un cas sospitós o confirmat de covid-19 a una distància menor de dos metres durant un temps acumulat de més de quinze minuts en vint-i-quatre hores i sense haver emprat mascareta, cobrint el nas i la boca, i des dels dos dies previs a l’inici dels símptomes, o de la presa de mostres per al diagnòstic en el cas dels asimptomàtics.  

3. Envia un missatge de correu electrònic al professorat de les assignatures que estiguis cursant en aquest moment, per comunicar-los la teva situació d’absència forçosa en ser considerat cas confirmat, cas sospitós o contacte estret d’un cas, i confirma’ls que ja n’has informat la secretaria dels teus estudis. 

4. En cas que estiguis fent pràctiques acadèmiques externes ha d’enviar un missatge de correu electrònic al tutor de pràctiques de la unitat acadèmica o administrativa o de l’entitat col·laboradora d’acollida i al tutor de pràctiques a la UPF. 

5. Envia un missatge de correu electrònic a la bústia del programa UPF Inclusió ([email protected]), quan la gravetat dels símptomes o l’evolució de la malaltia provoquin dificultats en el correcte seguiment acadèmic de les assignatures. 

La secretaria dels estudis, o la unitat de gestió i administració, o l’Oficina de Mobilitat i Acollida, en el cas dels estudiants internacionals, et contestaran amb un missatge de correu electrònic que et donarà accés al formulari de Google, d’autodeclaració de cas confirmat o sospitós de covid-19 i de contactes estrets que has d'emplenar perquè la Universitat la declaració de casos a les autoritats de Salut Pública.

Amb aquestes dades, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut farà la declaració de casos, mitjançant la bústia de correu electrònic [email protected], a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública de la regió sanitària de residència del cas –si no és la ciutat de Barcelona– i al Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral, de la Subdirecció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública.

Per a més informació i per a la notificació de contactes estrets consulta la instrucció Notificar casos i contactes estrets i fer-ne el seguiment –  revisió sobre la vigència (Referència: IO-S3-REPRESA/notificació/0504/2022)