Llibre: Conjunt de fulls escrits posats en l’ordre en què han d’ésser llegits, especialment reproducció impresa d’una obra en fulls de paper reunits per plecs formant un tot [DIEC2]

 

Els llibres: aquests objectes familiars i ara sembla que nostàlgics en un món tecnològic i electrònic.

● Els llibres: eines que al llarg de molts segles han estat vehicle de fixació i de transmissió del coneixement, del pensament i de la creativitat humanes.

● Els llibres: artefactes sense els quals no s’entendrien els desenvolupaments culturals, tècnics, tecnològics i socials que ens han portat fins al present.

● Els llibres: estris perfectes en la seva completesa, bellesa i excel·lència.

Aquesta exposició bibliogràfica, organitzada amb motiu del 25è. aniversari de la Universitat Pompeu Fabra, presenta 26 obres (una per curs) que formen part de la secció de reserva de la Biblioteca de la UPF. Són, sobretot, llibres impresos; però també hi ha lloc per a manuscrits sobre pergamí, per a altres suports materials i per a llibres de cultures llunyanes.

Des de la creació de la UPF l’any 1990, la Biblioteca ha aplegat 600.000 volums de monografies i més de 13.000 col·leccions de publicacions en sèrie en diferents suports físics, com ara paper o materials electro­òptico­magnètics. Una part molt important d’aquests documents ha estat adquirida per compra; però també és molt significativa, tant per nombre com per qualitat, la proporció de fons i de col·leccions incorporades com a donacions i cessions.

L’exposició “Exclòs de préstec”, alhora que és una mostra de documents significatius pel seu valor bibliogràfic, raresa o curiositat, vol homenatjar i agrair a totes les persones i entitats que han fet confiança a la UPF donant o cedint des d’un llibre fins a col·leccions senceres d’uns quants milers. També és un reconeixement a totes les persones que, des de la Biblioteca o des d’altres instàncies de la UPF, han fet i continuaran fent possible processar, preservar, difondre i, sobretot, posar a disposició dels usuaris el fons bibliogràfic de la UPF.

Pel que fa als documents aquí aplegats, molts dels quals exhibits per primera vegada, són una mostra de la diversitat que integra el fons bibliogràfic: tant pel que fa a èpoques, com a temes i disciplines, a llengües i cultures, i també quant a materials i suports.

La mostra s’organitza en deu àmbits a partir d’un element caracteritzador que els uneix i els relaciona. De cada obra, a més d’explicar­-ne la singularitat i la procedència, se’n dóna la descripció bibliogràfica.

Aquesta exposició s’exhibeix al campus de la Ciutadella de la UPF del 14 d’abril al 20 de maig del 2016

El fons bibliogràfic de la UPF es pot consultar en el seu catàleg: 

http://cataleg.upf.edu  

                                                                                                                                                                                                                                               Organitza Biblioteca de la UPF

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Produïda per bpdisseny