El Treball de Fi de Grau (TFG) té per objectiu la preparació d’un treball per avaluar l’ús de les competències necessàries per a l’obtenció del grau. Es tracta d’una activitat autònoma realitzada dins d’una assignatura especifica, conduent a l’elaboració d’un treball, a partir d’una temàtica aprovada pel professorat tutor de l’assignatura.

 

Per als matriculats el curs 2019-20, ompliu aquest formulari amb el títol definitiu del vostre TFG, tal i com voleu que consti al vostre expedient.