La Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra convoca anualment els premis per a treballs de recerca de batxillerat. Es convoquen tres premis. Cada premi es correspon amb un dels estudis de grau que ofereix la Facultat: Dret, Criminologia i Relacions Laborals. La convocatòria és única per a tots tres premis i es regirà per les bases publicades.

El termini de presentació dels treballs finalitza el 29 d’abril de 2020 a les 14:00 hores.