El Pràcticum és una assignatura optativa de 8 crèdits ECTS on es té la possibilitat de realitzar pràctiques (no remunerades) en Administracions Públiques o Oficines Judicials a quart curs del Grau en Dret, cinquè de Doble Grau Dret-ECO/ADE i cinquè de Doble Grau en Criminologia i Dret. 

Les places per realitzar aquestes pràctiques són limitades i el criteri per seleccionar els estudiants és la mitjana de l'expedient acadèmic i aquest també serà el criteri per, un cop realitzada la inscripció a l'assignatura, triar la plaça on es faran les pràctiques.