El Pràcticum és una assignatura optativa de 8 crèdits ECTS on es té la possibilitat de realitzar pràctiques (no remunerades) en Administracions Públiques o Oficines Judicials a quart curs del Grau en Dret o cinquè de Doble Grau Dret-ECO/ADE. 

Les places per realitzar aquestes pràctiques són limitades (entre 60 i 70 aproximadament). El criteri per seleccionar els estudiants és la mitjana de l'expedient acadèmic i aquest també serà el criteri per, un cop realitzada la inscripció a l'assignatura, triar la plaça on es faran les pràctiques. 

 

El Pràcticum en modalitat d'Administracions Públiques queda anul·lat pel curs 2019-20 per la impossibilitat de complir-ne el calendari per l'epidèmia de covid-19. Pots consultar les dates d'inscripció al Pràcticum en Oficines Judicials aquí.