Per tal de poder accedir a la resolució de la segona fase del procés d'admissió haureu de seleccionar el vostre document d'indentitat i introduir la data de naixement com a contrasenya tal i com segueix: DDMMAAAA.

 

21765194H
47669749H
44748669F
21760551K
48215181M
20920046M
46422927A
73465117N
49641343Y
41655254T
48125257B
41606371S
45883829W
47962777A
20900645Q