Visualització del contingut web

Calendari:

Els terminis de proclamació del candidat electe i els fixats pels actes successius en el procediment electoral podran ser modificats, tot respectant allò establert a les normes que regeixen el procés electoral, en funció de la data en què tinguin lloc les votacions.

Més informació