La comissió de Màsters desenvolupa les següents funcions:

  • Planificar la oferta general dels estudis de Màster del Departament.
  • Aprovar els plans d'estudis de cada programa i les seves reformes.
  • Aprovar la programació anual dels estudis de Màster del Departament.
  • Fer seguiment periòdic dels diferents programes.

 

Membres

Cerdá Albero, Fernando

Queralt Lange, Jahel

Iglesias Vila, M. Lluisa

Larrauri Pijoan, Elena

Montaner Fernández, Raquel

Ibáñez Muñoz, Josep

Parramón Olivé, Ma. Teresa

Sandiumenge Farré, Josep

Solé Riera, Jaume