Tancament d'actes i revisions

 

Trimestre Tancament d'actes Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies) Tancament d'actes recuperació Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)
1r trimestre 16 de gener 21 de gener 13 de febrer 18 de febrer
2n trimestre

17 d'abril

22 d'abril 15 de maig 20 de maig
3r trimestre 4 de juliol 9 de juliol 19 de juliol 24 de juliol