Trimestre/convocatòria Ordinària Recuperació
1r trimestre

Del 12 al 22 de desembre del 2022

Grau en Dret

Grau en Criminologia

Grau en Relacions Laborals

Doble Grau en Dret-Criminologia

Doble Grau en Dret-ECO/ADE

Bacherlor of Laws (KCL)-Grau en Dret (UPF)

Del 20 de gener al 4 de febrer del 2023

Grau en Dret

Grau en Criminologia

Grau en Relacions Laborals

Doble Grau en Dret-Criminologia

Doble Grau en Dret-ECO/ADE

Bacherlor of Laws (KCL)-Grau en Dret (UPF)

2n trimestre

Del 22 de març a l'1 d'abril del 2023

Del 21 d'abril al 6 de maig del 2023

3r trimestre

Del 20 al 29 de juny del 2023

Del 7 al 15 de juliol del 2023

Tancament d'actes i revisions

 

Trimestre Tancament d'actes Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies) Tancament d'actes recuperació Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)
1r trimestre 16 de gener 21 de gener 13 de febrer 18 de febrer
2n trimestre

17 d'abril

22 d'abril 15 de maig 20 de maig
3r trimestre 4 de juliol 9 de juliol 19 de juliol 24 de juliol