Les dates i horaris d’avaluació poden ser objecte de canvis, en funció del sistema d’avaluació previst en el pla docent o altres motius justificats

Trimestre/convocatòria Ordinària Recuperació
1r trimestre

De l'11 al 20 de desembre del 2023

Grau en Dret

Grau en Criminologia

Grau en Relacions Laborals

Doble Grau en Dret-Criminologia

Doble Grau en Dret-ECO/ADE

Bacherlor of Laws (KCL)-Grau en Dret (UPF)

Dies 26 de gener i 2 de febrer del 2024

Grau en Dret

Grau en Criminologia

Grau en Relacions Laborals

Doble Grau en Dret-Criminologia

Doble Grau en Dret-ECO/ADE

Bacherlor of Laws (KCL)-Grau en Dret (UPF)

2n trimestre

Del 13 al 22 de març del 2024

Grau en Dret

Grau en Criminologia

Grau en Relacions Laborals

Doble Grau en Dret-Criminologia

Doble Grau en Dret-ECO/ADE

Bacherlor of Laws (KCL)-Grau en Dret (UPF)

Dies 19 i 26 d'abril del 2024

Grau en Dret

Grau en Criminologia

Grau en Relacions Laborals

Doble Grau en Dret-Criminologia

Doble Grau en Dret-ECO/ADE

Bacherlor of Laws (KCL)-Grau en Dret (UPF)

3r trimestre

Del 12 al 20 de juny del 2024

Grau en Dret

Grau en Criminologia

Grau en Relacions Laborals

Doble Grau en Dret-Criminologia

Doble Grau en Dret-ECO/ADE

Bacherlor of Laws (KCL)-Grau en Dret (UPF)

Dies a determinar

Grau en Dret

Grau en Criminologia

Grau en Relacions Laborals

Doble Grau en Dret-Criminologia

Doble Grau en Dret-ECO/ADE

Bacherlor of Laws (KCL)-Grau en Dret (UPF)

Tancament d'actes i revisions

 

Trimestre Tancament d'actes Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies) Tancament d'actes recuperació Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)
1r trimestre 12 de gener 17 de gener 12 de febrer 17 de febrer
2n trimestre

5 d'abril

10 d'abril 8 de maig 13 de maig
3r trimestre 28 de juny 3 de juliol 17 de juliol 22 de juliol