Trimestre/convocatòria Ordinària Recuperació
1r trimestre

Del 10 al 21 de desembre del 2021

Grau en Dret

Grau en Criminologia

Grau en Relacions Laborals

Doble Grau en Dret-Criminologia

Doble Grau en Dret-ECO/ADE

Del 21 de gener a l'11 de febrer del 2022

Grau en Dret

Grau en Criminologia

Grau en Relacions Laborals

Doble Grau en Dret-Criminologia

Doble Grau en Dret-ECO/ADE

2n trimestre

Del 22 de març a l'1 d'abril del 2022

Del 22 d'abril al 14 de maig del 2022

3r trimestre

Del 21 al 30 de juny del 2022

Del 8 al 15 de juliol del 2022

Tancament d'actes i revisions

 

Trimestre Tancament d'actes Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies) Tancament d'actes recuperació Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)
1r trimestre 12 de gener 17 de gener 22 de febrer 27 de febrer
2n trimestre

19 d'abril

24 d'abril

23 de maig 28 de maig
3r trimestre 5 de juliol 10 de juliol 20 de juliol 25 de juliol