Tancament d'actes i revisions

 

Trimestre Tancament d'actes Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies) Tancament d'actes recuperació Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)
1r trimestre 12 de gener 17 de gener 22 de febrer 27 de febrer
2n trimestre

19 d'abril

24 d'abril

23 de maig 28 de maig
3r trimestre 5 de juliol 10 de juliol 20 de juliol 25 de juliol