"Filosofia i literatura: el coneixement entre la raó i el mite", a càrrec de Rafael Argullol i Javier Aparicio Maydeu

El propòsit d’aquest diàleg és confrontar dos camins –el filosòfic i el literari– que en la història de la cultura a vegades han avançat paral·lelament i a vegades s’han entrecreuat. Imaginació i reflexió; idea i sensació; acció i contemplació; coneixement i saviesa.

"Psicologia i neurociència: conducta humana i desafiaments científics" a càrrec d’Olga Valverde i Nolasc Acarín

L’objectiu d’aquest diàleg és mostrar la rellevància de les neurociències i de la psicologia per comprendre la conducta humana i l’essència de l’ésser humà; per conèixer quins són els desafiaments de les neurociències en els nostres dies, a través de processos fisiològics com la memòria, el plaer, l’envelliment, i també com podem millorar el maneig d’algunes malalties mentals.

"Europa i l’Orient Mitjà: influències, llegats, conflictes. El cas de Síria i del Líban. Les primaveres àrabs en l’hivern de la política i l’economia internacional" a càrrec de María Eugenia Aubet i Francisco del Río Sánchez

Avui, Occident i l’Orient es miren des de la irracionalitat. La gestió de les pors constitueix un element de creixent importància en les nostres societats, ja siguin opulentes o miserables, i enalteix el terrorisme al rang de problema quotidià. Però, què està passant realment? Un relat detallat permet desfer falses percepcions i qüestionar el mite d’incomprensibilitat que envolta el món islàmic.

"Periodisme i política: la caixa negra i les amistats perilloses" a càrrec de Josep Gifreu i Mònica Terribas

Les relacions entre el periodisme i la política mostren un llarg historial de complicitats i de conflictes. En episodis de crisi general de les elits del poder, els cicles de la informació i de l’opinió s’acceleren i pugen de valor. Aquesta conversa vol ajudar a descobrir algunes claus de les relacions entre periodistes i polítics, entre mitjans i governs.

"Les relacions entre Catalunya i Espanya: passat i present (1714-2016). De la pèrdua de les institucions al sobiranisme" a càrrec de Joaquim Albareda i Jordi Guiu

Les relacions entre Catalunya i el govern d’Espanya han estat difícils al llarg de la història. L’objectiu del diàleg és fer un breu recorregut des de 1714 fins avui per centrar-nos tot seguit en l’escenari polític actual, marcat per l’emergència del sobiranisme, i en els reptes i els problemes que planteja.

"Medicina i cultura: mirades sobre l’home, la malaltia i l’entorn cultural" a càrrec d’Antoni Sitges-Serra i Tamara Djermanovic

La medicina no és una ciència aplicada sinó un producte cultural fruit de nombroses influències com ara la tradició, les autoritats científiques, l’entorn socioeconòmic, la recerca i les influències dels lobbies mèdico-industrials.

"Literatura i cinema: el cas medieval" a càrrec de Victoria Cirlot i Ivan Pintor

És possible portar al cinema una novel·la medieval? El diàleg se centrarà en alguns films que constitueixen opcions molt diverses, des del Lancelot de Robert Bresson fins al Perceval d’Eric Rohmer o l’Excalibur de John Boorman.

"Economia: crisi o redefinició del sistema?" a càrrec d’Albert Carreras i Josep Maria Vegara

Es poden preveure les crisis econòmiques? Va anticipar algú la darrera crisi? Les novetats: la globalització i l’emergència de noves potències econòmiques i els seus efectes, l’impacte de l’euro, la importància dels bancs centrals i de la regulació bancària. Algunes claus: risc i incertesa, informació asimètrica, incentius, apalancament.