Taula de nova recerca

Sessions del curs 2019-20 Sessions del curs 2019-20

 

 

Representacions de la joventut al cinema i la televisió*

10/10/2019, 13:30-16:00h

Aula 55.410 ​Edifici Tànger 

 

Programa

13:30 h. Benvinguda i refrigeri amb opció vegana a l'espai obert de la 4a planta de l'edifici Tànger.

14.00 h. Presentació de la sessió, a càrrec de les coordinadores de la TNR i Carles Feixa, professor d'antropologia a la UPF, membre de JOVIS.com.

14:10 h. Presentació "Los jóvenes en la gran pantalla", a càrrec de Francesc Xavier Pérez Torío, professor de cinema a la UPF, membre de CINEMA.

14.30 h. Presentació "Juventud y cine: de los jóvenes rebeldes a los jóvenes virtuales", a càrrec d'Alejandro Ventura, doctor en comunicació per la UPF, docent i programador al Centro Cultural y Escuela de Cine Dodecá, Montevideo (Uruguai).

15.00 h. Presentació "Jóvenes y series televisivas: de Física y Química a The Wire", a càrrec de María José Masanet, professora lectora en comunicació a la UB, membre de MEDIUM. 

15.15 h. Presentació "Cine y bandas juveniles en el proyecto TRANSGANG", a càrrec de Margot Mecca, professora associada de geografia a la UAB, investigadora de TRANSGANG. 

15:30 h. Debat obert al públic.

 

* La TNR es fa amb motiu de l’aparició del llibre d’Alejandro Ventura, Juventud y Cine. De los jóvenes rebeldes a los jóvenes virtuales (Barcelona, NED, 2019). Es tracta de l’adaptació de la tesi doctoral presentada a la UPF el 2017, amb pròleg de Xavier Pérez Torío, dins la Biblioteca de Infancia y Juventud, dirigida per Carles Feixa.

 

Media Evolution / Media Archaeology*

21/11/2019, 13:30-16:00h

Aula 55.410 ​Edifici Tànger 

 

Programa

 

13:30 h. Benvinguda i refrigeri amb opció vegana a l'espai obert de la 4a planta de l'edifici Tànger.

 

14:00 h. Presentació de la sessió, a càrrec de les coordinadores de la TNR.

 

14.10 h. Presentació "Digital Environments for Old Media Building an Online Catalogue for Carlos Relvas’s Stereoviews (1862-1874)", a càrrec de Victor Flores, Early Visual Media Lab, CICANT, Universidade Lusófona

 

14.30 h. Presentació "Carlos Relvas's Photographic Studio: from 19th century stereocards to an immersive VR environment", a càrrec de Filipe Luz, Hei-Lab, Universidade Lusófona.

 

14.50 h. Presentació "MEDIA EVOLUTION. Sobre el origen de las especies mediáticas", a càrrec de Carlos Scolari, MEDIUM, Universitat Pompeu Fabra. 

 

15:10 h. Debat obert al públic.

 

*Les presentacions d'aquesta edició seran en anglès i castellà.