Inici

El Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador és l'òrgan representatiu i col·legiat del conjunt del PDI laboral de la Universitat per a la defensa dels seus interessos.  La resta del PDI (és a dir, el PDI funcionari o amb contracte administratiu) està representada per la Junta de PDI.

La funció del Comitè d'Empresa és vetllar pels interessos del personal que representa i negociar amb l'empresa que el contracta, en aquest cas la Universitat Pompeu Fabra.

D'acord amb l'Estatut dels Treballadors, el Comitè d'Empresa del PDI té les competències següents:

  • Rebre informació sobre la política de contractació del PDI, les modalitats i els tipus de contractes previstos.
  • Negociar amb la Universitat les modificacions de les condicions de treball col·lectives, i concretament els canvis que afectin a l'activitat docent i de recerca.
  • Vetllar pel compliment de les normes vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, i de les condicions de seguretat i higiene en el treball.
  • Negociar l'aplicació a la Universitat de les matèries previstes en el Conveni col·lectiu del PDI de les universitats públiques catalanes.

El Comitè d'Empresa s'organitza en comissions, entre les quals hi ha la Comissió d'Assessorament i Greuges, que té per funció rebre i atendre les consultes, queixes i suggeriments, així com donar l'assessorament que es pugui oferir des del Comitè d'Empresa, a tots els membres del PDI laboral. 

Actualitat

Contacte

Si tens qualsevol consulta, queixa o suggeriment, posa't en contacte amb nosaltres:

[email protected]