Composició del Comitè d'Empresa de la UPF

Està format per 13 membres (d'acord amb el que indica la llei pel nombre de laborals de la UPF).

Les persones que el formen actualment són les següents:

 

Nom
Servei / Unitat
Candidatura
President

Alex Garcia Dominguez

Servei d'Informàtica

UGT
Secretari

Jordi Viñas Tremols

Servei d'Informàtica

CCOO
Vocals Enric Cañada Muñoz Servei d'Informàtica
UGT
Antonio Borràs Serra Servei d'Informàtica
UGT
Mercè Ramon Ramon Gabinet del Rectorat
UGT
Joan Ignasi Jacob Pujol Servei d'Informàtica UGT
Cinta Andreu Fornos Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
UGT
Julio Cesar Amores Cervera Servei d'Informàtica
UGT
Robert Rodríguez Torns Servei d'Informàtica
CCOO
Albert Busquets Marca Servei d'Informàtica CCOO
Daniel Valdes Azón Servei d'Informàtica CCOO
Albert Gallego Torres Servei d'Informàtica
CCOO
Javier Polo Polo Servei d'Informàtica CCOO


Comissió seguiment i negociació PAS-L amb Gerència : Robert Rodríguez, Toni Borras, Mercè Ramón, Albert Busquets, Jordi Viñas, Àlex García

  • Grup de treball de negociació de la Temporalitat: Robert Rodríguez, Albert Gallego, Jordi Viñas, Àlex García
  • Grup de treball Personal de Suport a la Recerca ( PSR ): Robert Rodriguez, Àlex García

Comissió Unitària de Condicions Laborals : Albert Gallego, Albert Busquets, Mercè Ramon

  • Grup de treball de negociació del Pla d'Igualtat: Mercè Ramon
  • Grup de treball de negociació del Calendari Laboral: Albert Gallego, Albert Busquets
  • Grup de treball de negociació dels Horaris: Albert Gallego, Albert Busquets, Daniel Valdes

Comissió de FormacióJoan Ignasi Jacob Pujol
Comitè de Seguretat i Salut Laboral: Julio Amores (delegat de prevenció)

Representant al Consell de Govern: Àlex García
Representant a la mesa de negociació del VI Conveni PAS-L: Jordi Viñas CCOO - Àlex García UGT
Representant a la mesa de negociació del Concilia: Jordi Viñas CCOO - Àlex García UGT

Edifici Mercè
Carrer de la Mercè, 12
08002 Barcelona

[email protected]