Composició del Comitè d'Empresa de la UPF

Està format per 13 membres (d'acord amb el que indica la llei pel nombre de laborals de la UPF).

Les persones que el formen actualment són les següents:

 

Nom
Servei / Unitat
Candidatura
President

Jorge Viñas Tremols

Servei d'Informàtica

CCOO
Secretari

Àlex García Domínguez

Servei d'Informàtica

UGT
Vocals Antonio Borràs Serra Servei d'Informàtica
UGT
Mercè Ramon Ramon Servei de Projecció Institucional
UGT
Cinta Andreu Fornòs Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
UGT
Julio Cesar Amores Cervera Servei d'Informàtica
UGT
Francisco Jorge Blanco Servei d'Informàtica
CCOO
Albert Busquets Marca Servei d'Informàtica CCOO
Daniel Valdés Azón Servei d'Informàtica CCOO
Victor Moya Paez Servei d'Informàtica
CCOO 
Carles Ayesa Borrell Servei d'Informàtica Intersindical-CSC
Josep Furriols Perelló Servei d'Informàtica Intersindical-CSC
Jaume Soley Izquierdo Servei d'Informàtica Intersindical-CSC


Comissió seguiment i negociació PAS-L amb Gerència : Jordi Viñas, Àlex García, Albert Busquets, Josep Furriols, Toni Borràs

  • Grup de treball de negociació del Pla d'Igualtat: Cinta Andreu
  • Grup de treball de negociació del Calendari Laboral: Fran Jorge, Albert Busquets, Daniel Valdés, Carles Ayesa
  • Grup de treball de negociació dels Horaris: Victor Moya, Àlex García
  • Grup de treball Pool informàtica: Josep Furriols, Carles Ayesa, Victor Moya, Jaume Soley
  • Grup de treball col·lectiu Audiovisuals: Albert Busquets, Toni Borràs

Comissió de FormacióVictor Moya Paez
Comitè de Seguretat i Salut Laboral: Julio Amores (delegat de prevenció)
Comissió de seguiment de teletreball : Carles Ayesa, Cinta Andreu, Daniel Valdés

Representant al Consell de Govern: Àlex García
Representant a la mesa de negociació del VII Conveni PAS-L: Jordi Viñas CCOO - Àlex García UGT
Representant a la mesa de negociació del Concilia: Jordi Viñas CCOO - Àlex García UGT

Responsable que designa vocals a tribunals, observadors ofertes temporals, seguiment estat convocatòries : Fran Jorge
Signatures de contractes : Fran Jorge, Josep Furriols, Daniel Valdés

Edifici Mercè
Carrer de la Mercè, 12
08002 Barcelona

[email protected]