I Lliçons Haas: Mística i Creació al segle XX, amb A. M. Haas, C. Ossola, D. de Courcelles, C. Bologna, H. E. Keller i B. Garí (26.05.04)

Tradició i Innovació en la Cultura Europea

26.05.2004

Imatge inicial

Els dies 26 i 27 de maig de 2004, l'Associació d'Amics de la Biblioteca Haas, juntament amb el Consell Social de la UPF i el Seminari d'Història de les Religions de l'Institut Universitari de Cultura, organitzen les Segones Jornades de Primavera del Consell Social: "Mística i Creació al segle XX. Tradició i Innovació en la Cultura Europea," conegudes d'aleshores ençà i per causa de la seva biennalitat com a I Lliçons Haas.

Les Jornades tenen com a objectiu plantejar la permanència de la mística en la cultura europea actual, tant en l'àmbit de la creació (pintura, cinema, literatura, arquitectura...) com en el del pensament. En concret, s'hi exposa l'actualitat del fenomen místic i s'obre un espai de discussió per abordar el problema metodològic de la supervivència de la mística en un món secularitzat com és el d'ara.

El 2006 els professors Victoria Cirlot i Amador Vega editen el llibre Mística y creación en el siglo XX (Siruela), que recull les intervencions més destacades de les I Lliçons Haas.

Programa

Dia 26 de maig de 2004

12.00 h. Inauguració de les Jornades, a càrrec de la rectora, de la presidenta del Consell Social i del director de l'Institut Universitari de Cultura de la UPF.

12.30 h. Lliçons Alois M. Haas "Paraboles mystiques: de la 'déprise' au vocabulaire" ("Paràboles místiques: de la 'depreciació' al vocabulari"), a càrrec del professor Carlo Ossola (Collège de France). Presentació: professor Alois Maria Haas (Universitat de Zuric).

16.00 h. Seminari: Renaixement de la Mística al Segle XX.

"Le corps et la parole des mystiques: parcours critique et artistique au risque du XXe siècle" ("El cos i la paraula dels místics: recorregut crític i artístic al llarg del segle XX"), a càrrec de la professora Dominique de Courcelles (Centre National de la Recherche Scientifique).

"Metamorphosen. Zum Fortleben der Mystik im 20 Jahrhundert" ("Metamorfosi. Sobre la permanència de la mística al segle XX"), a càrrec de la professora Hildegard Elisabeth Keller (Universitat de Zuric).

18.30 h. "La percepció del buit a l'escultura contemporània", a càrrec del professor Amador Vega (UPF).

Debat

Moderadora: Victoria Cirlot (UPF)

20.00 h. Cloenda de la sessió

Dia 27 de maig del 2004

9.00 h. Seminari: Renaixement de la Mística al Segle XX

"Analogie et mystique: Charles de Foucauld" ("Analogia i mística: Charles de Foucauld"), a càrrec del professor Carlo Ossola (Collège de France).

"María Zambrano i el llenguatge de l'aurora", a càrrec de la professora Blanca Garí (Universitat de Barcelona).

11.30 h. "Imagination ou grâce: Simone Weil" ("Imaginació o gràcia: Simone Weil"), a càrrec del professor Corrado Bologna (Universitat de Roma).

"Mística i arquitectura de cristall al segle XX", a càrrec de la professora Victoria Cirlot (Universitat Pompeu Fabra).

Debat

Moderador: Amador Vega (UPF).

12.45 h. Conferència de cloenda

Mystik im Kontext: einst und heute" ("Mística en context: llavors i ara"), a càrrec del professor Alois Maria Haas (Universitat de Zuric).

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact