Col·loqui acadèmic-artístic

Les Lliçons Haas es comencen a celebrar el 2004, amb motiu de la recent inauguració del Fons Haas i en homenatge del seu benefactor. Prenen caràcter generalment biennal, i acullen investigadors i artistes d'arreu del món per presentar reflexions i creacions sobre temes relacionats amb les matèries del fons: la història de les religions i l'espiritualitat, l'estètica i els vincles entre els móns medieval i contemporani, occidental i oriental.