Grup Haas de Recerca en Poètiques del Saber

En tant que Grup consolidat des de l’any 2004 en una Facultat d’Humanitats, i tot continuant amb la recerca feta sobre les tradicions espirituals d’Occident i d’Orient, s’amplia ara l’abast de la recerca als moviments intel·lectuals sorgits de la secularització, proposant-nos nous objectius en diàleg amb el pensament filosòfic modern i contemporani, la psicoanàlisi, l’escena de l’ art, els corrents literaris, així com els nous models de transmissió del saber a partir de les més recents teories sobre el pensament al voltant dels media. L’ampliació important de materials del Fons Haas l’any 2018 en aquests àmbits d’estudi, ha fet necessària i convenient la incorporació de nous investigadors que enriqueixen l’anterior activitat amb línies de recerca a partir de les quals cridar l’atenció de joves investigadors, tant doctorands com postdoctorals, fent d’aquest Grup un nucli de referència en els objectius interdisciplinaris i transversals de la Facultat d’Humanitats de la UPF.

El tractar-se d’un Grup fonamentalment interdisciplinari, sota el comú denominador «Poètiques del saber», aquest presenta diferents itineraris (amb coordinadors per cadascun d’ells) en els quals poder aprofundir en cadascun dels àmbits apuntats, tot tenint com a horitzó el diàleg entre els diferents mètodes de treball.

Grup de Recerca Consolidat: 2009 SGR 1551 (IP: Victoria Cirlot); 2014 SGR 1631 i 2017 SGR 276 (IP: Amador Vega)

 

Itineraris de recerca Itineraris de recerca

Coordinador Coordinador

Investigadors Investigadors