Preu

  • Estudiants UE: 1.800 €
  • Estudiants no UE: 5.749,8 €

Calendari

De setembre a juny, Horari Horari de matí i de tarda

Durada

1 any acadèmic a temps complet

Idioma

Català, castellà i anglès

Places

35

Modalitat

Recerca, acadèmica i professional

Doctorat de la UPF al qual dóna accés

Doctorat en Biomedicina