Back Schwartz, Ludovic

Schwartz, Ludovic

Ludovic Schwartz
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Artificial Intelligence and Machine Learning