Acollida per a nous estudiants

#LaBenvingudaUPF (Estudiants de grau)

Logo Còmic Guia còmica per gaudir dels primers dies a la Universitat Pompeu Fabra

Campus universitari Campus universitari

Campus de la Comunicació - Poblenou Campus de la CiutadellaEdifici Born Edifici Balmes Edifici Mercè Campus del Mar

Coneix el nostre campus universitari, els seus espais, equipaments i serveis. Un campus:

Imatge del campus de la Ciutadella

Campus de la Ciutadella

Imatge del campus del Poblenou

Campus del Poblenou

Imatge del campus del Mar

Campus del Mar

Imatge del campus del Global

Campus Global

Aquí trobaràs informació pràctica sobre Barcelona, els serveis d’allotjament i les residències d’estudiants, entre altres.

Codi Ètic de la UPF Codi Ètic de la UPF

Integritat

La integritat és l’adhesió als principis ètics i de bon govern acceptats com a propis per la comunitat universitària i la coherència entre els principis i el capteniment individual i institucional.

Llibertat acadèmica

La llibertat acadèmica consisteix en la llibertat d'ensenyament, estudi i recerca que mena a la cerca desinteressada de la veritat i del coneixement.

Responsabilitat

La responsabilitat comprèn els tres grans col·lectius que formen la comunitat universitària, en totes les activitats que duen a terme en els seus àmbits d’actuació.

Honradesa

Els recursos que la societat posa a disposició de la Universitat s’han d’utilitzar per a les finalitats per a les quals estan concebuts i no pas per a interessos que siguin incompatibles amb la seva missió ni per obtenir beneficis particulars.

Igualtat

La promoció de la igualtat i el respecte a la diversitat en qualsevol de les seves condicions han de presidir les relacions interpersonals.

Privacitat i confidencialitat

Totes les persones tenen dret a la privacitat i a la protecció de qualsevol informació sobre la seva persona.

Respecte

Aquest principi implica el rebuig explícit dels actes de violència, les conductes d'intimidació, els aldarulls, la coacció o l’assetjament.

Sostenibilitat

És responsabilitat de tots els membres de la comunitat universitària vetllar per la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les activitats que desenvolupen.

La UPF en imatges La UPF en imatges

Has de saber ... Has de saber ...

Kit digital

#JolaPompeu

Connecta amb nosaltres Connecta amb nosaltres