Rendiment acadèmic i permanència

Grau

Per al conjunt de la Universitat la majoria dels indicadors de rendiment del curs 2014-2015 evolucionen positivament, tenint en compte que ja estan en nivells molt alts i satisfactoris.

El curs 2014-2015 es van graduar 1.811 estudiants de la UPF, xifra molt similar a la del curs anterior (1.817) i la segona més alta de la història.

La taxa de rendiment dels graus ha anat augmentant gradualment fins a situar-se entorn el 90% els últims anys. Caldrà veure què passa els cursos següents per determinar si és que el 90% és un topall. La taxa de rendiment de la UPF és la més alta del Sistema Universitari Públic Català (SUPC), que se situa en el 83%.

La taxa d’eficiència disminueix any rere any, però aquest és un efecte de les primeres promocions dels graus, que en fer-ho en el temps previst tenen una taxa d’eficiència propera al 100%. En els cicles, la taxa d’eficiència se situava entorn el 90%; caldrà veure en quin punt s’estabilitza la taxa d’eficiència dels graus.

La taxa de graduació dels graus és molt elevada i estable, al voltant del 65%, i la més alta del Sistema Universitari Públic Català (SUPC), del 48%.

Un indicador molt vinculat a la taxa de graduació és el de la graduació en el temps previst. A la UPF, al voltant del 50% dels estudiants d’una cohort es graduen en el temps previst. Aquesta és una xifra molt elevada i que assegura una molt bona taxa de graduació.

La taxa d’abandonament se situa en el 24%, tres punts per sota de la del curs anterior. És una evolució molt bona, ja que en els últims cursos s’havia arribat a situar en un 28%; però caldrà veure si aquesta tendència es manté. La taxa d’abandonament de la UPF és la més baixa del SUPC, que se situa prop del 35%.

Màster

La taxa de rendiment s’expressa amb valors altíssims pel que fa al rendiment acadèmic en els màsters UPF (90%).

El curs 2014-2015 es graduen 655 estudiants de màster. Amb una taxa de graduació molt elevada, superior al 85%.

L’abandonament en els màsters UPF és molt baix. El fet que estigui situat al voltant del 10% és una dada força raonable i positiva.

Doctorat

El curs 2014-2015 es van llegir 97 tesis doctorals a la UPF.