Estudiants de nou accés i matrícula

El total d’estudiants matriculats el curs 2015-2016 a la UPF són 12.195. A grau se’n matriculen 9.943, dels quals 2.634 són estudiants de nou ingrés a primer curs, i a pPostgrau (màster i doctorat), 2.252.

Tenint en compte tot el Grup UPF[1], la matrícula augmenta fins als 18.321 estudiants, 14.065 de grau i 4.256 de postgrau.

Graus

Aquest curs s’han ofert 2.385 places, 30 més que el curs passat, per raó de la implementació de dos nous graus: el Grau Obert, el doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció/Dret.

Per al curs 2015-2016, la demanda en primera preferència per estudiar al Grup UPF ha augmentat: hi ha hagut 6.034 sol·licituds en primera preferència, un 6,6% més que el curs passat (5.660).  

Per als estudis integrats a la UPF, sense tenir en compte els adscrits, la ràtio D/O és de 2 (2,03), dues sol·licituds en primera preferència per cada plaça oferta, tot mantenint la tendència dels últims anys. La ràtio D/O ha millorat en la majoria dels estudis. En el 84% dels estudis oferts a la UPF la demanda és superior a l’oferta (21 dels 25), i en el 60% la demanda supera en més de la meitat de les places ofertes (ràtio D/O superior a 1,5).

Laugment en la demanda es tradueix en un increment en la nota de tall de la majoria dels estudis. Concretament, en 17 dels 23 estudis que ja s’impartien el curs passat, és a dir, en el 74%, i això que en molts casos ja es partia de notes molt altes. En el 60% dels estudis (15 de 25), la nota de tall és superior a 10 (la puntuació màxima és 14).

El perfil dels estudiants de grau matriculats a la Universitat és d’un 60% de noies, de 21 anys de mitjana, i resident a Barcelona o a la seva àrea metropolitana (68%).

Màsters i doctorats

El curs 2015-2016 la UPF ha ofert 27 màsters universitaris, amb un total de 905 places per a estudiants de nou ingrés. Aquest curs s’imparteix per primer cop el màster universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat, del Departament de Comunicació.

Aquest curs el nombre d’estudiants de nou accés continua augmentant, i ja són 906. Per primera vegada la matrícula de nou accés supera el nombre de places ofertes.

Tanmateix, 17 dels 27 màsters no han aconseguit cobrir totes les places ofertes (63%), i en 5 no s’arriba a 20 estudiants de nou ingrés.

La matrícula global als màsters assoleix el seu màxim històric, amb 1.113 estudiants, un 13,6% més que el curs passat. L’ocupació mitjana dels màsters és de 41 estudiants/programa, si bé cal destacar que encara hi ha 3 màsters amb una matrícula total inferior a 20.

El 9% dels estudiants de nou accés als màsters provenen de la UPF i el 18%, d’alguna altra universitat catalana. Els estudiants procedents d’universitats espanyoles són l’11,5%, i el 61,5% restant vénen d’universitats estrangeres.

El 60% del total d’estudiants de màster són dones.

A la UPF s’ofereixen 9 doctorats. El curs 2015-2016 hi ha en total 1.139 estudiants matriculats als doctorats, dels quals 261 són de nou accés. El 50% dels estudiants de doctorat són estrangers, bàsicament d’Europa (23%), de Llatinoamèrica (14%) i d’Àsia (10%).

 

[1] Quant a docència, el Grup UPF inclou els estudis oficials oferts per la Universitat (estudis integrats) i els oferts pels centres adscrits.