Des del programa UPF Inclusió oferim suport als estudiants amb necessitats educatives especials. Si és el teu cas, segur que et podem ajudar!

1. Contacte i entrevista

Abans de l’inici de curs, et convocarem a una entrevista per tal de concretar quin suport i quins recursos necessites.

Si tens alguna necessitat educativa, pots contactar amb nosaltres en qualsevol moment del curs, excepte quinze dies abans de l'inici dels exàmens (hauràs de tenir oberta la sessió del Campus Global) 

Cita prèvia

2. Adaptacions: classes

Durant tot el trimestre farem el seguiment d’aquelles adaptacions que s’hagin concretat en cada cas: digitalització de documents, suport i acompanyament...

3. Adaptacions: exàmens

Posarem al teu abast els recursos necessaris acordats per tal de facilitar-te la realització dels exàmens: ordinador amb programes adaptats, ampliació del cos de lletra del text, temps addicional...

4. Suport tècnic i acompanyament

La UPF posa a la teva disposició recursos tècnics i d’acompanyament que milloraran el teu rendiment acadèmic i et facilitaran la teva estada a la universitat: ordinadors, sistema FM, personal de suport...

5. Accés al campus i espais docents

Aquí trobaràs la informació sobre quins són els accessos i els recursos d’accessibilitat que hi ha als campus.

En finalitzar la teva formació a la universitat, et demanarem que responguis una enquesta de valoració dels serveis i dels recursos oferts.

Consulta la guia d'atenció als estudiants amb necessitats educatives especials per a més informació.

Servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris

Despatx 40.S23

Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 93 542 20 97 / 93 542 20 96

[email protected]