Convocatòria d'Ajuts UPF Inclusió

 

Per resolució del 15/12/2021 el Consell de Govern va acordar posar en marxa un ajut anual destinat als estudiants del programa UPF Inclusió. Estaran destinats a estudiants que requereixen assistència personal per situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda.

 
Objecte dels ajuts
 
Els ajuts UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda tenen per objecte atorgar ajuts als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau, màster i doctorat de la UPF per fer front a aquestes despeses derivades de la seva discapacitat amb la finalitat de garantir la continuïtat dels seus estudis universitaris.
 
Modalitats dels ajuts
 
Les modalitats dels ajuts són les següents:
 
  • Assistència personal, en aquelles activitats docents o universitàries de la UPF.
  • Transport especial, taxi adaptat o no adaptat, per traslladar-se des del lloc de residència o domicili de l’estudiant al centre docent per assistir a les activitats docents o universitàries de la UPF. La comissió podrà valorar les opcions de transport públic existents i les incompatibilitats que el sol·licitant manifesti per al seu ús i que justifiquin la sol·licitud de l’ajut. 

 

Sol·licituds i calendari

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds del 10 al 28 de juliol del 2023, ambdòs inclosos, mitjançant instància general electrònica que podeu trobar a la Seu Electrònica de la UPF adreçada al Programa UPF Inclusió.

Abans de començar el tràmit s’informa de com et pots identificar electrònicament (idCAT Mòbil, idCAT, Cl@ve, T-Cat, DNi-e, etc). 
 
A l'apartat DEMANO: Sol·licitud d'Ajut del Programa UPF Inclusió 2022-2023
A l'apartat ÒRGAN O SERVEI A QUI ADRECEU LA SOL·LICITUD: Programa UPF Inclusió
 

Documentació que cal adjuntar:

  • Formulari de sol·licitud
  • Fotocòpia de la resolució mitjançant la qual es califica el grau de discapacitat, o de dependència, expedida per l’òrgan competent segons la legislació actual.
  • Memòria i pressupost en què s’exposin de manera detallada les necessitats que justifiquen aquest ajut.
  • Documentació justificativa o declaració responsable d’altres ajuts concedits per a la mateixa finalitat, amb l’import inclòs.
     

Podeu consultar aquí les bases de la convocatòria i la resolució de la rectora.

 

Destaquem:

Beques i ajuts per a estudiants UPF