Duración Sis cursos acadèmics
Precio Import aproximat del preu de la matrícula (per estudiants de la UE) i altres tipologies
Plazas 15
Admisiones Com accedir a aquests estudis
Rama de conocimiento
Ciències socials i jurídiques
Horarios
Matí i tarda (dedicació a temps complet)
Calendario
de setembre a juny.
Créditos
480
Idiomas
català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Sitio
Organización
Unitat de Ciències Polítiques i Socials