Back Tallers de creació amb intel·ligència artificial en instituts

Tallers de creació amb intel·ligència artificial en instituts

Tallers de creació amb intel·ligència artificial en instituts

Aprenentatge i creativitat amb intel·ligència artificial és un projecte de recerca i acció social que busca promoure entre els joves l’ús creatiu, crític i cívic de les tecnologies de creació basades en Intel·ligència Artificial, així com la discussió sobre les implicacions ètiques, socials i polítiques de la seva generalització en la nostra societat. A través del disseny, implementació i sistematització de tallers de creació d'imatges amb Intel·ligència Artificial en quatre instituts públics de Barcelona, es busca provar un marc teòric-metodològic que es pugui replicar en altres contextos educatius, tant formals com informals.

Objectius

El projecte Aprenentatge i creativitat amb intel·ligència artificial pretén que l'alumnat i professorat aprenguin sobre Intel·ligència Artificial en les següents dimensions:

1. La comprensió bàsica del funcionament de les tecnologies d'intel·ligència artificial, els seus usos i possibilitats creatives.

2. La reflexió crítica sobre els estereotips de gènere, classe i raça que reprodueixen les imatges produïdes per intel·ligències artificials, de manera que l'alumnat pugui subvertir i programar representacions més inclusives, diverses i igualitàries.

3. La discussió sobre les implicacions ètiques, legals i socials que portarà l'adopció generalitzada de la intel·ligència artificial en la nostra societat. Es tracta de debatre sobre conceptes com a autoria, copyright o creativitat, la possible proliferació d'imatges falses i difamatòries, o la transformació del mercat de treball.

Es tracta de tallers pràctics, de curta durada (4 hores), que permetin desenvolupar les competències de l'alumnat i, des del punt de vista científic, provar, documentar i sistematitzar un marc teòric-metodològic.

Justificació

L'aparició de noves aplicacions d'intel·ligència artificial generativa, com Stable Difussion, Midjourney o Chat GPT, capaces de crear contingut nou a partir d'instruccions senzilles, ha provocat la penetració de la intel·ligència artificial en la nostra vida quotidiana a través d'apps, cercadors, telèfons intel·ligents, videojocs o controladors de veu, i ha revifat el debat sobre l'impacte d'aquestes tecnologies en les nostres societats.

L'alfabetització, entesa com l'habilitat per a llegir i escriure (McBride, 2015), ha estat concebuda com una de les condicions bàsiques perquè els ciutadans puguem tenir una vida plena, participativa i informada. En altres paraules: com un dret humà. Aquesta concepció ha estat expandida a altres àrees de la vida social que requereixen el desenvolupament de d’alfabetitzacions específiques, com les mediàtiques i informacionals (Buckingham, 2003; UNESCO, 2012), digitals (Gilster, 2009) o transmediales (Scolari, 2018).

El projecte  Aprenentatge i creativitat amb intel·ligència artificial  cerca sumar-se a una sèrie d'iniciatives que a nivell global proposen el concepte de “artificial inteligence literacy” per a conceptualitzar les competències que els éssers humans hem de desenvolupar per a i) conèixer i comprendre el funcionament de sistemes i algorismes, ii) usar-los i aplicar-los, iii) avaluar-los en termes ètics i iv) crear-los (Ng, et. al, 2022).

“Els estudiants necessiten aprendre a usar les tecnologies d'intel·ligència artificial de manera enraonada, així com a discriminar entre pràctiques ètiques i no-ètiques” (Robinson, 2020; Rodríguez-García, Moreno-León, Román-González, & Robles, 2020)

Per això, els tallers que vertebren aquest projecte busquen dissenyar, coordinar i posteriorment analitzar els resultats d'aquests tallers pilot en instituts públics de Barcelona, amb la finalitat de contribuir socialment al desenvolupament de propostes d'alfabetització en intel·ligència artificial.

Contacte

Els tallers Aprenentatge i creativitat amb intel·ligència artificial es realitzaran en instituts públics de Barcelona a la tardor de 2023 i tindran una durada de quatre hores. Si la vostra institució està interessada a participar, podeu contactar amb José Miguel Tomasena, coordinador del projecte abans del 30 de setembre: [email protected].

El projecte “Aprenentatge i creativitat amb intel·ligència artificial”, impulsat pel Departament de Comunicació de la UPF, compta amb el finançament de l'Ajuntament de Barcelona