Convocatòria d’una estada de mobilitat acadèmica del personal docent i investigador de la UPF al Wellesley College (Estats Units) per al curs 2020-2021

 

Calendari de la convocatòria

 

23/03/2020 - Resolució provisional de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts

  • Presentació de sol·licituds: del 3/02/2020 al 03/03/2020 (termini finalitzat)
  • Resolució definitiva de la Comissió de Recerca d’atorgament d’ajuts: segona quinzena d’abril del 2020
  • Presentació de la documentació original: fins a l’11 de desembre del 2020

 

Acord de la Comissió de Recerca del Departament d’Humanitats de 23 de gener del 2020 (consultar la informació completa de les bases de la convocatòria)

 


Objecte

El conveni entre la Universitat Pompeu Fabra i el Wellesley College (106 Central Street - Wellesley, MA 02481. Estats Units), de 22 de maig del 2019, té per objectiu facilitar l’intercanvi acadèmic per establir i reforçar les relacions acadèmiques i científiques i la col·laboració en activitats de recerca per crear oportunitats de cooperació entre ambdues institucions.

L’activitat principal de la convocatòria és una estada de recerca per a personal docent i investigador de la UPF al Wellesley College de dos a vuit setmanes, prèviament acordat entre ambdues institucions.

 

Beneficiaris

La convocatòria s’adreça a tot el personal docent i investigador doctor adscrit a qualsevol departament de la UPF.

 

Requisits

Per poder beneficiar-se d’aquest ajut els candidats han de complir els requisits següents:

  • Ser professor doctor a temps complet.
  • Impartir ensenyament dins d’un pla d’estudis oficial a la UPF durant el curs 2020-2021.
  • Comptar amb el compromís de finançament provinent del departament al qual està adscrit el sol·licitant o provinent d’altres fonts de finançament per a les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció, de fins a 4.600 euros.

 

Sol·licitud i documentació

Els interessats han d’emplenar el formulari de sol·licitud amb la documentació següent:

  • Breu currículum.
  • Breu proposta de l’activitat acadèmica i científica que es portarà a terme a la institució d’acollida.
  • Compromís de cofinançament.
  • Carta d’invitació: s’ha d’identificar un departament i algú amb afinitat acadèmica, que faci d'amfitrió al Wellesley College. Una vegada fet, s’ha d’enviar un correu electrònic al professor Carlos Ramos (Spanish Department - [email protected]) per obtenir la carta d’invitació.

 

 

Consultes: [email protected]