[email protected]

Manel OlléManel Ollé és expert en contactes culturals entre Europa i la Xina i ha escrit importants contribucions en aquest camp, com La invención de China. Percepciones y Estrategias Filiipinas respecto a China durante el siglo XVI (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2001) i La empresa de China, de la Armada Invencible al Galeón de Manila (Barcelona: Acantilado, 2012). És també investigador al National Research Centre of Overseas Sinology (NRCOS) -北京 外国语 大学 中国 海外 汉学 研究 中心- de la Beijing Foreign Studies University (BFSU) i membre del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) associat al "Grupo de Estudios de Asia Pacífico" (UPF-CSIC).

Promogut pel conjunt del NRCOS, el seu director Zhang Xiping i Manel Ollé, el 2014 s'ha arribat a un acord inicial entre els vicerrectorats de Relacions Internacionals i de Recerca de la UPF i la BFSU per obrir un centre d'investigació en sinologia adscrit al Departament d'Humanitats i al grup de recerca GRIMSE de la mateixa Universitat Pompeu Fabra. En els propers quatre anys estaran actives dues línies de treball: les cotesis amb professors xinesos i ajuts d'accés al Confucius Study-Plan New Sinology i workshops de suport i recerca finançada centrats en l'estudi dels contactes ibero-xinesos a l'època moderna.