ECERM va ser fundat per quatre historiadors del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que han contribuït a la renovació historiogràfica de l'estudi de les primeres etnografies modernes, els contactes interculturals i les missions religioses en els imperis ibèrics. També comptem amb membres externs amb els que cooperem de manera regular. 

 

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

[email protected]

Actualitat