Black Woman in Brazil, by Albert Eckhout

El grup de recerca Etnografies, encontres culturals i missions religioses al món ibèric (ECERM, en les seves sigles en anglès) té com a objectiu contribuir a un major coneixement de les dimensions ibèriques, un camp de recerca que ha rebut cada vegada més atenció per part dels historiadors de la primera globalització moderna. Els seus membres, tots ells de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, han participat en les darreres dècades en la definició dels paràmetres de la nova metodologia de la història de la literatura de viatges, l'etnografia i els contactes culturals a nivell internacional a través de la combinació d'una història cultural antropològicament documentada i una història intel·lectual ricament contextualitzada. ECERM pretén consolidar aquesta metodologia en relació a la història comparada dels imperis ibèrics d'Espanya i Portugal a Amèrica, Àfrica i Àsia.

La dimensió cultural del colonialisme europeu modern ha estat sovint considerat un fenomen secundari a les motivacions econòmiques que van impulsar l'empresa colonial. No obstant això, durant les darreres dues dècades, la importància dels encontres interculturals en el procés de globalització ha rebut més atenció per part de la historiografia internacional, i tant la història cultural com la intel·lectual s'han convertit en el centre d'una nova història imperial. Aquest gir historiogràfic ha tingut dos aspectes principals: d'una banda, l'estudi crític de les representacions dels pobles no europeus així com la teorització de la diversitat cultural (religions, idiomes, lleis i costums) a l'Europa moderna; de l'altra, l'estudi de les missions religioses des de la perspectiva de la Nova Història Cultural, que és una història de la cultura inspirada per l'antropologia. A aquests dos aspectes principals podem afegir-ne un tercer i més recent: l'estudi de la diplomàcia intercultural. Aquests tres aspectes estan estretament relacionats: els missioners i els ambaixadors sovint es van convertir en etnògrafs i historiadors i el proselitisme religiós va esdevenir un element important de les activitats imperials de les monarquies catòliques.

ECERM és un grup de recerca innovador que abasta els elements etnogràfics, diplomàtics i religiosos dels encontres interculturals, adoptant un ambiciós programa de recerca a llarg termini. La nostra recerca  pretén ser veritablement global, abastant diverses regions on es van dur a terme activitats etnogràfiques i religioses amb el suport dels primers imperis ultramarins moderns d'Espanya i Portugal, com són el nord d'Àfrica, Mèxic, Perú, Brasil, Etiòpia, Índia, Pèrsia, Japó, Xina, Filipines, les Illes Marianes, així com en altres llocs del Sud-est asiàtic. També tenim com a objectiu trencar el tradicional aïllament de l'estudi dels dos imperis ibèrics, l'espanyol i el portuguès, oferint una perspectiva comparada que explora les diverses connexions establertes per aquests dos sistemes imperials abans, durant i després de la unió de les corones espanyola i portuguesa entre 1580 i 1640.

El nostre model d'anàlisi és interactiu: explora un estudi detallat de les fonts europees però també centra molt la seva atenció en les percepcions no europees dels europeus. Per exemple, actualment estem duent a terme un estudi comparatiu de la literatura etnogràfica i llibres de viatges d'Europa i la Xina, i també estem treballant en ampliar la nostra perspectiva mitjançant l'establiment de col·laboracions amb experts en literatura persa i àrab.